ผลการประชุม กศจ. ครั้งที่ 10/2561

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิบัติหน้าที่ประธาน กศจ. หนองบัวลำภู ร่วมกับคณะกรรมการฯ พิจารณาระเบียบวาระด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งมีการอนุมัติในระเบียบวาระ ดังนี้
1. มติเห็นชอบตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ว่าง ตำแหน่งครู จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิม ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 14 อัตรา
2. มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 4
ประจำปี 2559 และโครงการผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561  จำนวน 2 อัตรา
3. มีมติอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนวน 30 ราย
4. มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 59 ตำแหน่ง
5. มีมติเห็นชอบให้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 77 อัตรา
6. มีมติเห็นชอบให้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จากบัญชี กศจ.อื่น จำนวน 4 อัตรา
7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู จำนวนน 22 ราย
8. มีมติอนุมัติผลการประเมินฯ และแต่งตั้งให้มีวิทยฐานครูชำนาญการ จำนวน 11 ราย
9. มีมติอนุมัติผลการประเมินฯ ด้านที่ 1 และ 2 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 40 ราย
10. มีมติอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 (ชำนาญการพิเศษ) จำนวน 12 ราย ปรับปรุงผลงานฯ ครั้งที่ 1 จำนวน 3 ราย
11. มีมติอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน (ชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ราย
12. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการด้านที่ 3 (ชำนาญการพิเศษ) จำนวน 10 รายวิชา  รวม 40 ราย
13. มีมติเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่สมควรดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตาม ข้อ 9(3) และ 9(4) จำนวน 2 ราย

 

ภาพประกอบการประชุมฯ

 

372total visits,1visits today

You may also like...