ร่วมพิธีถวายบังคม เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 (พระปิยะมหาราช)

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 สำนักงานศึกษ...