Category: จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนอ...

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานศึกษาธิการังหวัดหนองบัวลำภ...

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำ...

ประกาศฯ การประกวดราคาเช่ารถยนต์ ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

ประกาศฯ การประกวดราคาเช่ารถยนต์ ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำ...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ประกวดราคาเช่ารถยนต์ ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ประกวดราคาเช่ารถยนต์ ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนอบวลำภู...

ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 9 รายการ

ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 9 รายการ

ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจ...

มาตรการประหยัดงบประมาณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

มาตรการประหยัดงบประมาณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

มาตรการประหยัดงบประมาณ สำนักงานศึก...

ประกาศการประกวดราคมซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6 รายการ

ประกาศการประกวดราคมซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6 รายการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำ...

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 9 รายการ

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 9 รายการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำ...