คุณภาพผู้เรียน คือ เป้าหมายสูงสุด


สถิติจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
กศจ.หนองบัวลำภู
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน
ที่ วัน เดือน ปี จำนวนผู้สมัคร
1  23 พฤศจิกายน 2563 1
2  24 พฤศจิกายน 2563
3  25 พฤศจิกายน 2563 11
4  26 พฤศจิกายน 2563 5
5  27 พฤศจิกายน 2563 3
6  28 พฤศจิกายน 2563 3
7  29 พฤศจิกายน 2563
รวมทั้งสิ้น 23

 ประกาศ/คำสั่ง
อ่านทั้งหมด
 ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านทั้งหมด
 จัดซื้อ/จัดจ้าง
อ่านทั้งหมด
 คุรุสภา
อ่านทั้งหมด

1. รายงานผลการดำเนินงานโครงการปฐมวัย [ดาวน์โหลด]
2. รายงานผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม จังหวัดหนองบัวลำภู [ดาวน์โหลด]


 ภาพกิจกรรม
16 พฤศจิกายน 2563 / กิจกรรม

ประชุม กศจ. ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 16 พฤศจิกายน ...
Read More
13 พฤศจิกายน 2563 / กิจกรรม

ประชุม อ.ก.ศ.จ. ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 13 พฤศจิกายน ...
Read More
22 ตุลาคม 2563 / กิจกรรม

ประชุม กศจ.ครั้งที่ 8/2563

วันที่ 22 ตุลาคม 256...
Read More
1 2 3 37

25683total visits,31visits today