ประชุมคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชุมคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ณ.ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายชาติชาย วงศ์กิตตะ เป็นประธานในที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สิบเอก มงคล ศรนวล รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และนายปิยวัช ผลสืบ ผู้รับผิดชอบงานคำรับรองฯ ในที่ประชุมได้มีการชี้แจงและพิจารณาแนวทางการประเมินผลตามกรอบประเด็นการประเมินผล 2 ด้าน คือ(1) ด้านการประเมินผลการดำเนินงาน (Performance Base) มี 4 ตัวชี้วัด (2) การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) มี 5 หมวด 8 ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 12 ตัวชี้วัด

ดูภาพประกอบ

 

 

301total visits,1visits today

You may also like...