การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.โชติพิพัฒน์  จุลมณีรุ่งเรือง ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561 โดยมีสถานศึกษาได้ส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมิน ระดับทอง จำนวน 13 แห่ง และ ระดับเพชร จำนวน 9 แห่ง

 

421total visits,1visits today

You may also like...