ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561


ที่ วิชาเอก หมายเหตุ
1 ภาษาไทย ดาวน์โหลด
2 ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด
3 วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด
4 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ดาวน์โหลด
5 คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด
6 สังคมศึกษา ดาวน์โหลด
7 พลศึกษา ดาวน์โหลด
8 *ดนตรี ดาวน์โหลด
9 *ดนตรีไทย ดาวน์โหลด
10 ปฐมวัย ดาวน์โหลด
11 ประถมศึกษา ดาวน์โหลด
12 *ภาษาจีน ดาวน์โหลด
13 *ภาษาญี่ปุ่น ดาวน์โหลด
14 เกษตร ดาวน์โหลด
15 เกษตร (พืช) ดาวน์โหลด
16 นาฏศิลป์ ดาวน์โหลด
17 *ทัศนศิลป์ ดาวน์โหลด
18 *ดุริยางคศิลป์ ดาวน์โหลด
19 บรรณารักษ์ ดาวน์โหลด
20 ชีววิทยา ดาวน์โหลด
21 คหกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลด
22 อุตสาหกรรม ดาวน์โหลด
23 จิตวิทยาและการแนะแนว ดาวน์โหลด
24 คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด
25 วัดผลและประเมินผลการศึกษา ดาวน์โหลด
26 เคมี ดาวน์โหลด

สนามสอบ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


สนามสอบ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


สนามสอบ โรงเรียนบ้านกกอค้อกกโพธิ์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภูที่พักในจังหวัดหนองบัวลำภู

5383total visits,2visits today

You may also like...