คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3. การพัฒนาบุคลากร

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สำหรับ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

สำหรับ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

 

131total visits,1visits today