บัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

คลิกดูรายละเอียด

2557total visits,2visits today

You may also like...