สถิติการบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564

สถิติผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 กศจ.หนองบัวลำภู

ที่ กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จำนวนผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชี ว/ด/ป ที่บรรจุและแต่งตั้ง ฯ คงเหลือ หมายเหตุ
1-เม.ย.-65 21-เม.ย.-65 26-พ.ค.-65 1-ก.ค.-65 1-ส.ค.-65 19-ส.ค.-65
1 คณิตศาสตร์ 8 4 4 0 หมดบัญชี
2 ภาษาไทย 18 6 12 0 หมดบัญชี
3 ภาษาอังกฤษ 5 3 2 0 หมดบัญชี
4 วิทยาศาสตร์ 4 1 3 0 หมดบัญชี
5 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 32 2 6 21 3 0 หมดบัญชี
6 สังคมศึกษา 20 4 12 4 0 หมดบัญชี
7 ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 5 5 0 หมดบัญชี
8 อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 3 3 0 หมดบัญชี
9 คอมพิวเตอร์ 34 3 8 18 2 2 1 0 หมดบัญชี
10 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 23 10 13 0 หมดบัญชี
11 พลศึกษา 16 3 8 5 0 หมดบัญชี
12 ดนตรี/ดนตรีศึกษา 4 1 2 1 0 หมดบัญชี
13 เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 2 2 0 หมดบัญชี
14 จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว
รวม 174 44 73 49 5 2 1 0

1396total visits,1visits today