ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 และเขต 2

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 และเขต 2

รายละเอียด

  1. ประกาศรับย้าย  ว 30  20 ธ.ค. 64
  2. เอกสารแนบท้าย 1  (ตำแหน่งว่าง)
  3. เอกสารแนบท้าย 2  (คำขอ)
  4. เอกสารแนบท้าย 3  (ตัวชี้วัดการประเมิน)
  5. เอกสารแนบท้าย 4  (คำชี้แจงนับระยะเวลา)
  6. ตัวอย่างแบบสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา (กรณีต่างกลุ่มตำแหน่ง  สำหรับประเภททั่วไป  ระดับชำนาญงาน)
  7. ตัวอย่าง ผลงาน  (กรณีต่างกลุ่มตำแหน่ง  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)
  8. ตัวอย่าง ข้อเสนอแนวความคิด  (กรณีต่างกลุ่มตำแหน่ง  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)
  9. กลุ่มตำแหน่ง
  10. ว30 การเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอน/ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ

1002total visits,1visits today

You may also like...