ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒. ใบสมัครคัดเลือกฯ

๓. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ข้อ ๙) (ลับ)

๔. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน

๕. แบบรายงานระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่

๖. แบบรายงานประวัติและผลงาน

1541total visits,2visits today

You may also like...