รายชื่อโรงเรียนนอกระบบ

รายชื่อโรงเรียนนอกระบบ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
(ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย)

ที่ โรงเรียน ประเภท หลักสูตร/วิชา ที่เปิดสอน สถานที่ตั้ง ผู้รับใบอนุญาต
1 กัญญากรภาษาหนองบัวลำภู วิชาชีพ หลักสูตรวิชาภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อเตรียมไปทำงาน 100 ชั่วโมง (โดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ) 195 ม.2 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นางสาววิภาดา สมคะเน
2 หนองบัวลำภูภาษาเกาหลี
“เลิกกิจการแล้ว”
วิชาชีพ 78 ม.3 ถ.วิจารณ์รังสรรค์ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นายสุชาติ ปัชชามาตย์
3 บ้านรักเรียน กวดวิชา วิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ) 259/74 ม.13 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู นางสาวสุพัตรา ลี้ไตรวิทยากูล
4 ณ สาธรบริบาล นวดไทยสัปปายะ วิชาชีพ 1.หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง
2.หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
3.หลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก 420 ชั่วโมง (หลักสูตรต้นแบบของ สช.)
4.หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง (หลักสูตรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข)
316 ถ.ศรีสุนทร ม.10 ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู นางอนงค์  พูลเพิ่ม
5 ส่งเสริมอาชีพหนองบัวลำภู วิชาชีพ หลักสุตรภาษาเกาหลี (เตรียมความพร้อมไปทำงานประเทศเกาหลี) 160 ชั่วโมง (โดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ) 175/33 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู นายสัมพันธ์  ตรันเจริญ
6 สอนขับรถสงวนมั่นคง เซอร์วิส วิชาชีพ หลักสูตรขับรถยนต์ (สี่ล้อเล็ก) (หลักสูตรต้นแบบของ สช.) 173/1 ถนนเลี่ยงเมือง ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู หจก.สงวนมั่นคง โดย
นายนิวัตร์ เตียวประเสริฐ ผู้ลงนามแทน
7 ศรีบุญเรืองยานยนต์ วิชาชีพ หลักสูตรขับรถยนต์ (สี่ล้อเล็ก) (หลักสูตรต้นแบบของ สช.) 65/2 หมู่ 4 ต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู นายอารยะ ตั้งสุวรรณ
8 กวดวิชาติวเตอร์มาร์ค กวดวิชา วิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ) 144-144/1  หมู่ที่ 5 ต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง นายสุภนันท์  สารการ
9 เอเชียอินเตอร์บริบาล และการอาชีพ หนองบัวลำภู วิชาชีพ 1. หลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก
2. หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตรต้นแบบของ สช.)
117/11-12,14-15 หมู่ 13 ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู นางอินทุกานต์  ชูแก้ว
10 กวดวิชาเอสเอ็มติวเตอร์ กวดวิชา วิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ ภาษาไทย (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศธ.) 211 หมู่ที่ 7 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู นายสมยศ  บุญประคม
11 เสริมทักษะอุดมปัญญา เสริมทักษะชีวิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย เสริมเชาว์ปัญญา 599/2 หมู่ที่ 13 ถ.สอนร่วมมิตร ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู นางสาวทัศนีย์ ศรีเรไร
12 เสริมทักษะเพียรเพลิน เสริมทักษะชีวิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย เสริมเชาว์ปัญญา 177/11 หมู่ที่ 2 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู นางสาวจันทร์จิรา พันธุลาภ
13 โรงเรียนสอนภาษาเซไค
(SEKAI LANGUAGE SCHOOL)
วิชาชีพ 1. วิชาภาษาญี่ปุ่น ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง
2. วิชาภาษาเกาหลี ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง
3. วิชาภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อเตรียมไปทำงาน
เลขที่ 145 ถนนวิจารณ์รังสรรค์ หมู่ 2 ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู นายชินวัตร แสวงสุข

 

578total visits,1visits today