ประกาศ ไม่มีผู้สมัครคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญ จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญ จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)  ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ลำดับที่ 84 – 93  โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2563 ปรากฏว่า ไม่มีผู้สมัครคัดเลือกฯ 
ประกาศฯ

657total visits,1visits today

You may also like...