ประกาศ ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จากผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี อ.ก.ค.ศ. สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  จำนวน 1 ราย จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

 

ประกาศฯ

777total visits,1visits today

You may also like...