ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)  ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  จำนวน 1 ราย

 

ประกาศฯ

739total visits,2visits today

You may also like...