หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวสังวาล พุทธสม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
  2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1427total visits,1visits today