ข้อมูลครูและบุคลากร

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565)

ในปีการศึกษา 2565 จังหวัดหนองบัวลำภู มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูเอกชน ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว/อัตราจ้าง ดังนี้

ที่ สังกัด บุคลากรทางการศึกษา (คน)
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถาน
ศึกษา
ข้าราชการครู/ครูเอกชน พนักงานราชการ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
ประจำ/ชั่วคราว/อัตราจ้าง
รวม
1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 2 26 11 39
2 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 4 186 1,420 98 54 461 2,223
3 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 4 98 931 83 38 265 1,419
4 สพม.เลย หนองบัวลำภู (รร.ในจังหวัดหนองบัวลำภู) 3 47 835 86 50 135 1,156
5 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 2 20 8 24 54
6 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 5 16 41 58 120
7 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 5 14 6 56 81
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 3 29 32
9 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง 2 26 9 37
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยนากลาง 1 7 8
11 วิทยาลัยเทคโนโลยีสงวนบริหารธุรกิจ 1 16 4 21
12 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น โยยากุ 1 13 14
13 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 1 13 5 20 39
14 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 18 82 13 113
15 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู 1 12 13
16 กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู 1 6 12 114 50 183
17 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 37 306 10 47 400
18 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 473 410 890
19 สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 7 15 7 21 50
รวมทั้งหมด 14 428 4,228 448 178 1,596 6,892

 

1774total visits,1visits today