ดำเนินการสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ ของนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 8 สนามสอบ แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 สนามสอบ  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 สนามสอบ ซึ่งบรรยากาศในการดำเนินการสอบฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพประกอบ

1 กุมภาพันธ์ 2563
2 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

 

96total visits,1visits today

You may also like...