การมอบทุนการศึกษา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์  โดยมี นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  ให้เกียรติเป็นประธานมอบทุนให้นักเรียน ในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 11 ราย

ระดับประถมศึกษา

1. เด็กหญิงกาญจนา อุทุมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม   อำเภอนากลาง
2. เด็กหญิงพัชรียา นามวงษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1     อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
3. เด็กหญิงธัญชนก สดมพฤกษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง   อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

ระดับมัธยมศึกษา

1. นางสาวเกณิกา จันทร์หล่ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   โรงเรียนนาวังศึกษาวิช  อำเภอนาวัง
2. เด็กชายจีระภัส พร้าวหอม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา  อำเภอโนนสัง
3. เด็กชายณัฐพรจันทาพิมพ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนนาวังศึกษาวิช  อำเภอนาวัง
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ผุยม่อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช  อำเภอนาวัง
5. เด็กหญิงกุลธิดาสายตั้งบุญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านถิ่น  อำเภอโนนสัง
6. นางสาวพัชรินทร์ ค่อยชัยภูมิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร   อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
7. นางสาวปนัดดา จันทะเคลื่อน ชั้น ปวช. ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

ระดับอาชีวศึกษา
1. นางสาวกชพร ฤทธิ์จันทร์ ชั้น ปวช.1   วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

  

421total visits,1visits today

You may also like...