ติดตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

วันที่ 5 เมษายน 2561  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู นำโดย ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู   จัดประชุม “โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา”  เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของโครงการฯ  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  ซึ่งมีตัวแทนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการภายในจังหวัดหนองบัวลำภู จำวน 6 โรงเรียน ได้แก่ (สพม.เขต 19)  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารและโรงเรียนนาวังศึกษาวิช (สพป.นภ1) โรงเรียนบ้านทรายมูลและโรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง (สพป.นภ2) โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้และโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย

622total visits,1visits today

You may also like...