ศูนย์เสมารักษ์ จ.นภ. ร่วมติดตาม เฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเทศกาลลอยกระทง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นางรัชนีกร หาวิโร ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้รับมอบหมายจาก ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง  ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ศึกษานิเทศน์ นายนิยมชาติ รสโสดา นางปิยฉัตร ใจเอื้อ รอลส์ตัน นางบัวประกายแก้ว มาร์ติน และว่าที่ ร.ต.สันติสุข อยู่สุข ออกติดตามเฝ้าระวังในพื้นที่อ.เมือง อ.โนนสัง อ.ศรีบุญเรือง อ.นาวัง อ.สุวรรณคูหาและอ.นากลางตามโครงการ การเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเทศกาลวันลอยกระทงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อเป็นการคุ้มครองป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการออกตืดตามดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤติ ในวันที่22 พฤศจิกายน 2561 2) กลุ่มลูกเสือฯ จัดเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวข้องในสำนักงานศึกษาธืการจังหวัดหนองบัวลำภู ออกติดตามดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤติในจังหวัดหนองบัวลำภูตั้งแต่เวลา08.00น.ถึง21.00น.เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ทหาร

ดูภาพประกอบ

 

 

284total visits,1visits today

You may also like...