ประชุม กศจ.ครั้งที่ 10/2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 10/2562 ซื่งถือเป็นครั้งแรกของคณะกรรมการหลายท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 125/2562 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานดำเนินการประชุมในครั้งที่ ซึ่งภารกิจแรกของคณะกรรมการชุดนี้ คือ สรรหาคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อช่วยเหลือ กลั่นกรองงาน ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

ภาพประกอบ

 

 

121total visits,1visits today

You may also like...