โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้มอนเตสซอรี่และบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับชมรมปฐมวัยอำเภอโนนสัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 จำนวน 320 คน รวมพลังขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด โดยการนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นเลิศของแต่ละศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของอำเภอโนนสังร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมเสวนาทางวิชาการ เพื่อเชื่อมรอยต่อ สร้างความเข้าใจ ระหว่างผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และเด็กปฐมวัย ให้ขับเคลื่อนไปด้วยกันอย่างมีความสุขผ่านกิจกรรม และรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่เป็นเลิศ ใน 7 ฐานการเรียนรู้ ของบูรณาการ รูปแบบมอนเตสซอรี การใช้สื่อบูรณาการผ่านความร่วมมือจัดการเรียนรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ถือเป็นการรวมพลังขับเคลื่อนแบบ Active learning ที่มีความสุขตามบทบาทการจัดการศึกษาด้านปฐมวัยอย่างแท้จริง

ดูภาพเพิ่มเติม

เครดิตคลิปวีดีโอ : เคน ลุ่มภู

119total visits,1visits today

You may also like...