นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน “โรงเรียนนำร่อง” เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายอำพน กิต...