Category: จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 8 รายการ

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 8 รายการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำ...

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำ...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำ...

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2561

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2561

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเด...

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2561

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2561

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเด...

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเด...

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2561

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2561

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเด...

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเด...

รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนมกราคม 2561

รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนมกราคม 2561

รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนมกรา...