Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ กศจ. และ อกศจ. ที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ กศจ. และ อกศจ. ที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำ...

ประกาศรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ. และ อกศจ. หนองบัวลำภู

ประกาศรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ. และ อกศจ. หนองบัวลำภู

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำ...

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1/2562

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1/2562

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุค...

บัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

บัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำ...

ขอเชิญประชุมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ขอเชิญประชุมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดงานฉ...

ต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ เยี่ยมชมผลงานของผู้ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อรับรางวัล “ค่าของแผ่นดิน” จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 จังหวัดหนองบ...

ขอเชิญร่วม “โครงการโลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก”

ขอเชิญร่วม “โครงการโลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก”

สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ร...

มาตรการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลในกลุ่มเด็กและเยาชน

มาตรการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลในกลุ่มเด็กและเยาชน

มาตรการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปั...

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 40 (ระหว่างวันที่ 12 ก.ย.60 – 31 มี.ค.61)

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 40 (ระหว่างวันที่ 12 ก.ย.60 – 31 มี.ค.61)

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดก...