Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ขอเชิญประชุมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดงานฉ...

ต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ เยี่ยมชมผลงานของผู้ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อรับรางวัล “ค่าของแผ่นดิน” จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 จังหวัดหนองบ...

ขอเชิญร่วม “โครงการโลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก”

ขอเชิญร่วม “โครงการโลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก”

สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ร...

มาตรการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลในกลุ่มเด็กและเยาชน

มาตรการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลในกลุ่มเด็กและเยาชน

มาตรการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปั...

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 40 (ระหว่างวันที่ 12 ก.ย.60 – 31 มี.ค.61)

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 40 (ระหว่างวันที่ 12 ก.ย.60 – 31 มี.ค.61)

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดก...

การประกวดแต่งเพลงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

การประกวดแต่งเพลงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู กำหนดจัดโคร...

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำโครงงานส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับภาค ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำโครงงานส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับภาค ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนคร...

ประกาศเจตจำนงค์ในการบริหารงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศเจตจำนงค์ในการบริหารงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศเจตจำนงค์ในการบริหารงานสำนัก...