Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

รูปภาพตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2564

รูปภาพตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2564

รูปภาพตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการ...

ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอและวาดภาพระบายสี ต่อต้านยาเสพติด

ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอและวาดภาพระบายสี ต่อต้านยาเสพติด

ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอแล...

ระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line By กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line By กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ด้วยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว...

การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564

การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิกา...

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ กศจ. และ อกศจ. ที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับ...

ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ)

ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ)

ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรีย...

ขอเชิญส่งวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง เข้าร่วมประกวด ในงาน “มหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี 2564”

ขอเชิญส่งวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง เข้าร่วมประกวด ในงาน “มหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี 2564”

  จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดโค...

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  มาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ย...