Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ได้รับการพิจารณาย้าย ครั้งที่ 2/2564

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ได้รับการพิจารณาย้าย ครั้งที่ 2/2564

สรุปรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรท...

ประกาศ กำหนดการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ประกาศ กำหนดการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดห...

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (วPA)  สำหรับครูผู้สอนในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (วPA) สำหรับครูผู้สอนในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม...

รูปภาพงานมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รูปภาพงานมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รูปภาพงานมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรา...

แบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของกลุ่มผู้รับบริการ

แบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของกลุ่มผู้รับบริการ

แบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน...

รูปภาพตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2564

รูปภาพตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2564

รูปภาพตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการ...

ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอและวาดภาพระบายสี ต่อต้านยาเสพติด

ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอและวาดภาพระบายสี ต่อต้านยาเสพติด

ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอแล...

ระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line By กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line By กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ด้วยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว...

การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564

การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิกา...

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ กศจ. และ อกศจ. ที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับ...