ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายชาติชาย  วงศ์กิตตะ
ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
เบอร์โทร : 09-7301-6541
อีเมล์ :
ดำรงตำแหน่ง  พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน

ประสบการณ์ทางการบริหารในตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

ตำแหน่ง ระดับ/วิทยฐานะ ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง รวมระยะเวลา
1. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ชำนาญการ 2549 – 2550 1 ปี
2. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชำนาญการ 2550 –  2551 1 ปี
3. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย  เขต 3 ชำนาญการพิเศษ 2551 – 2553 2 ปี
4. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 2 ชำนาญการพิเศษ 2553 – 2556 3 ปี
5. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 3 ชำนาญการพิเศษ 2556 – 2560 3 ปี
6. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 2 ชำนาญการพิเศษ 2560 – 2560 4 เดือน
7. รองศึกษาธิการจังหวัดเลย อำนวยการต้น 22 มิ.ย. 2560 – 12 พ.ย. 2563 2 ปี 5 เดือน
8. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู อำนวยการสูง 13 พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน

รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

สิบเอกมงคล ศรนวล
รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
เบอร์โทร : 09-5657-7444
อีเมล์ :
ดำรงตำแหน่ง ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน

ประสบการณ์ทางการบริหารในตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง/ระดับ หรือ วิทยฐานะ เอกสารอ้างอิง
1 พฤษภาคม 2532 ลูกแถวนักเรียนนายสิบโรงเรียนทหารช่าง  จ.ราชบุรี ก.พ. 7
30 เมษายน 2533 พลขับรถ  กองพันทหารช่างที่ 8   จ.เพชรบูรณ์
20 เมษายน 2536 ช่างซ่อมเครื่องบิน  ศูนย์การบินทหารบก  จ.ลพบุรี
1 ตุลาคม 2539 อาจารย์ 1 รร.บ้านเปิงเคลิ่ง  อ.อุ้มผาง  จ.ตาก
1 พฤศจิกายน 2540 อาจารย์ 1 รร.บ้านไพศาลสามัคคี  อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
1 เมษายน 2542 อาจารย์ 1  รร.บ้านห้วยไคร้  อำเภอผาขาว  จ.เลย
1 พฤศจิกายน 2544 ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  รร.บ้านนาโก  อ.ภูกระดึง  จ.เลย
1 ตุลาคม 2545 ครูใหญ่ ระดับ 5 รร.บ้านห้วยลาด  อ.ด่านซ้าย  จ.เลย
16 กันยายน 2547 ผู้อำนวยการ รร.บ้านช่องฝาง อำเภอภูกระดึง  จ.เลย
16 มกราคม 2549 ผอ.ชำนาญการ  รร.บ้านโนนภูทอง อ.ผาขาว  จ.เลย
 1  ธันวาคม 2551 ผอ.ชำนาญการ รร.บ้านห้วยยาง  อ.ผาขาว  จ.เลย
28 พฤษภาคม 2553 ผอ.ชำนาญการพิเศษ  รร.บ้านห้วยยาง อ.ผาขาว  จ.เลย
1 ตุลาคม 2555 ผอ.ชำนาญการพิเศษ รร.บ้านท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย
1 ตุลาคม 2561 ผอ.ชำนาญการพิเศษ  รร.บ้านโนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย
18 กุมภาพันธ์ 2563 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8 กันยายน 2563 – ปัจจุบัน รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

1402total visits,1visits today