Author: กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 9 รายการ

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 9 รายการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำ...

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2561

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2561

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเด...

ขอเชิญร่วม “โครงการโลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก”

ขอเชิญร่วม “โครงการโลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก”

สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ร...

มาตรการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลในกลุ่มเด็กและเยาชน

มาตรการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลในกลุ่มเด็กและเยาชน

มาตรการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปั...

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 40 (ระหว่างวันที่ 12 ก.ย.60 – 31 มี.ค.61)

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 40 (ระหว่างวันที่ 12 ก.ย.60 – 31 มี.ค.61)

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดก...

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเด...

การประกวดแต่งเพลงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

การประกวดแต่งเพลงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู กำหนดจัดโคร...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ...

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2561

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2561

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเด...