Author: ayajang

ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 9 รายการ

ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 9 รายการ

ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจ...

ประกาศการประกวดราคมซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6 รายการ

ประกาศการประกวดราคมซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6 รายการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำ...

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 8 รายการ

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 8 รายการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำ...

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำ...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำ...

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2561

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2561

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเด...

ต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ เยี่ยมชมผลงานของผู้ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อรับรางวัล “ค่าของแผ่นดิน” จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 จังหวัดหนองบ...