Author: ayajang

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัดหนองบัวลำภู  ขอประกาศเผยแพร...

ระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line By กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line By กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ด้วยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว...

การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564

การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิกา...

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ กศจ. และ อกศจ. ที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับ...

ขอเชิญส่งวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง เข้าร่วมประกวด ในงาน “มหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี 2564”

ขอเชิญส่งวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง เข้าร่วมประกวด ในงาน “มหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี 2564”

  จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดโค...

สรุปรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

สรุปรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

สรุปรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรท...