Author: ayajang

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แล...

ประกาศสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใน อกศจ.หนองบัวลำภู

ประกาศสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใน อกศจ.หนองบัวลำภู

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัว...

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาการย้าย (ครู) รอบที่ 1/2565

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาการย้าย (ครู) รอบที่ 1/2565

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาการย้าย ...