สถิติเรียกบรรจุครูผู้ช่วย2561

โปรดอย่าหลงเชื่อบุคคลที่ไม่ประสงค์ดี หรือผู้ที่กระทำการแอบอ้างว่าสามารถให้การช่วยเหลือใดๆ
ในการเรียกบรรจุครูผู้ช่วยในครั้งนี้

>>(มือถือ) รายละเอียดเพิ่มเติมเลื่อนไปทางซ้าย<<

หมายเหตุ : กศจ.อื่นขอใช้บัญชี จะดำเนินการสอบถามความสมัครใจของผู้สอบแข่งขันได้หลังจากการบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยรอบวันที่ 13 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

ที่ วิชาเอก จำนวนขึ้นบัญชี บรรจุ 13 ม.ค. 63 *กศจ.อื่นขอใช้บัญชี (กรุณาอ่านหมายเหตุ) สมัครใจขึ้นบัญชี กศจ.อื่นแล้ว รวมบรรจุทั้งหมด คงเหลือขึ้นบัญชี หมายเหตุ
จำนวน ลำดับที่
1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 99 2 10 ถึง 11 1 11 88
2 ภาษาไทย 140 8 76 ถึง 83 21 83 57
3 คณิตศาสตร์ 100 3 46 ถึง 48 21 48 52
4 พลศึกษา 69 1 20 4 20 49
5 สังคมศึกษา 69 22 47
6 ภาษาจีน 40 7 33
1 อุตสาหกรรม 39 2 7 32
2 คอมพิวเตอร์ 43 1 13 13 30
3 ชีววิทยา 23 2 21
4 ภาษาอังกฤษ 91 3 73 ถึง 75 6 75 16
5 วิทยาศาสตร์ 20 2 6 14
6 ปฐมวัย 78 9 60 ถึง 68 28 4 68 10
7 ทัศนศิลป์ 16 2 3 6 10
8 เคมี 10 1 2 8
9 วัดผลและประเมินผลฯ 9 1 8
10 บรรณารักษ์ 9 2 7
11 คหกรรมศาสตร์ 4 1 1 2
12 ภาษาญี่ปุ่น 5 1 4 1
13 จิตวิทยาและการแนะแนว 8 2 5 1
14 ประถมศึกษา 5 5 0 หมดบัญชี
15 ดนตรี 6 6 0 หมดบัญชี
16 เกษตร 1 1 0 หมดบัญชี
17 นาฏศิลป์ 9 1 8 0 หมดบัญชี
18 ดนตรีไทย 3 3 0 หมดบัญชี
19 เกษตร (พืช) 3 1 2 0 หมดบัญชี
20 ดุริยางคศิลป์ 0 0 0 ไม่มีผู้สอบผ่าน
รวม 899 27 89 12 416 483

หมายเหตุ : กศจ.อื่นขอใช้บัญชี จะดำเนินการสอบถามความสมัครใจของผู้สอบแข่งขันได้หลังจากการบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยรอบวันที่ 13 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

13998total visits,7visits today