สถิติเรียกบรรจุครูผู้ช่วย2561

โปรดอย่าหลงเชื่อบุคคลที่ไม่ประสงค์ดี หรือผู้ที่กระทำการแอบอ้างว่าสามารถให้การช่วยเหลือใดๆ
ในการเรียกบรรจุครูผู้ช่วยในครั้งนี้

ที่ วิชาเอก จำนวนขึ้นบัญชี กศจ.อื่นขอใช้ วันเดือนปี เรียกบรรจุ รวมบรรจุ คงเหลือ
ขึ้นบัญชี
1-เม.ย.-62 20-ก.พ.-62 23-ม.ค.-62 15-ม.ค.-62 22-พ.ย.-61 1-พ.ย.-61 22-ต.ค.-61 1-ต.ค.-61
1 ภาษาไทย 140 4 13 6 16 19 58 82
2 ภาษาอังกฤษ 91 6 16 12 16 11 61 30
3 วิทยาศาสตร์ 20 1 3 2 6 14
4 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 99 3 1 2 6 93
5 คณิตศาสตร์ 100 2 1 7 3 14 1 11 39 61
6 สังคมศึกษา 69 3 3 3 5 14 55
7 พลศึกษา 69 4 3 2 7 16 53
8 ดนตรี 6 2 2 2 6 หมดบัญชี
9 ดนตรีไทย 3 1 1 1 3 หมดบัญชี
10 ปฐมวัย 78 8 7 11 13 39 39
11 ประถมศึกษา 5 5 5 หมดบัญชี
12 ภาษาจีน 40 1 5 6 34
13 ภาษาญี่ปุ่น 5 1 2 3 2
14 เกษตร 1 1 1 หมดบัญชี
15 เกษตร (พืช) 3 1 1 2
16 นาฏศิลป์ 9 1 2 1 2 3 9 หมดบัญชี
17 ทัศนศิลป์ 16 3 1 1 1 6 10
18 ดุริยางคศิลป์ 0 ไม่มีผู้สอบผ่าน
19 บรรณารักษ์ 9 2 2 7
20 ชีววิทยา 23 2 2 21
21 คหกรรมศาสตร์ 4 1 1 2 2
22 อุตสาหกรรม 39 1 3 4 35
23 จิตวิทยาและการแนะแนว 8 1 5 6 2
24 คอมพิวเตอร์ 43 1 2 1 4 2 10 33
25 วัดผลและประเมินผลการศึกษา 9 1 1 8
26 เคมี 10 1 1 9
รวมทั้งสิ้น 899 6 16 1 1 60 38 76 1 108 307 592

8679total visits,4visits today