สถิติเรียกบรรจุครูผู้ช่วย2561

โปรดอย่าหลงเชื่อบุคคลที่ไม่ประสงค์ดี หรือผู้ที่กระทำการแอบอ้างว่าสามารถให้การช่วยเหลือใดๆ
ในการเรียกบรรจุครูผู้ช่วยในครั้งนี้

>>(มือถือ) รายละเอียดเพิ่มเติมเลื่อนไปทางซ้าย<<

หมายเหตุ : กำหนดการในการบรรจุและแต่งตั้งฯ วันจันทร์ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ที่ วิชาเอก จำนวนผู้สอบแข่งขันได้ บรรจุไปแล้ว ขึ้นบัญชี กศจ.อื่นแล้ว (มติ กศจ.ครั้งที่ 3/2563 ลว. 16 เม.ย.63) คงเหลือ หมายเหตุ
เรียกบรรจุ     กศจ.อื่น      ขอใช้บัญชี
1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 99 11 1 87
2 สังคมศึกษา 69 22 0 2 (ลำดับที่ 23,24) 45
3 พลศึกษา 69 20 4 3 (ลำดับที่ 24,25,26) 42
4 ภาษาจีน 40 7 1 2 (ลำดับที่ 9,10) 30
5 คอมพิวเตอร์ 43 13 0 1 (ลำดับที่ 14) 29
6 อุตสาหกรรม 39 7 3 1 28
7 ชีววิทยา 23 2 0 21
8 วิทยาศาสตร์ 20 6 2 1 (ลำดับที่ 9) 11
9 บรรณารักษ์ 9 2 0 7
10 วัดผลและประเมินผลการศึกษา 9 1 0 1 7
11 เคมี 10 2 1 1 6
12 ทัศนศิลป์ 16 6 5 1 (ลำดับที่ 12) 4
13 ภาษาอังกฤษ 91 75 9 4 (ลำดับที่ 85,86,87,88) 3
14 คหกรรมศาสตร์ 4 1 1 1 (ลำดับที่ 3) 1
15 ประถมศึกษา 5 5 0 0 หมดบัญชี
16 ภาษาญี่ปุ่น 5 4 1 0 หมดบัญชี
17 คณิตศาสตร์ 100 49 48 3 (ลำดับที่ 64,70,87) 0 หมดบัญชี
18 ภาษาไทย 140 83 53 4 (ลำดับที่ 84,103,110,112) 0 หมดบัญชี
19 ปฐมวัย 78 64 14 0 หมดบัญชี
20 ดนตรี 6 6 0 0 หมดบัญชี
21 เกษตร 1 1 0 0 หมดบัญชี
22 นาฏศิลป์ 9 8 1 0 หมดบัญชี
23 จิตวิทยาและการแนะแนว 8 5 2 1 (ลำดับที่ 8) 0 หมดบัญชี
24 ดนตรีไทย 3 3 0 0 หมดบัญชี
25 เกษตร (พืช) 3 2 1 0 หมดบัญชี
26 ดุริยางคศิลป์ 0 0 0 0 ไม่มีผู้สอบผ่าน
รวม 899 405 147 23 3 321

หมายเหตุ : กำหนดการในการบรรจุและแต่งตั้งฯ วันจันทร์ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

15278total visits,10visits today