สถิติเรียกบรรจุครูผู้ช่วย2561

โปรดอย่าหลงเชื่อบุคคลที่ไม่ประสงค์ดี หรือผู้ที่กระทำการแอบอ้างว่าสามารถให้การช่วยเหลือใดๆ
ในการเรียกบรรจุครูผู้ช่วยในครั้งนี้

ที่ วิชาเอก จำนวน
ขึ้นบัญชี
วันเดือนปี เรียกบรรจุ
รวมบรรจุ คงเหลือ
ขึ้นบัญชี
1 ต.ค. 61 1 พ.ย. 61 22 พ.ย. 61
1 ภาษาไทย 140 19 16 6 41 99
2 ภาษาอังกฤษ 91 11 16 12 39 52
3 วิทยาศาสตร์ 20 2 3 5 15
4 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 99 2 1 3 96
5 คณิตศาสตร์ 100 12 15 3 30 70
6 สังคมศึกษา 69 5 3 2 10 59
7 พลศึกษา 69 7 2 3 12 57
8 ดนตรี 6 2 2 2 6 หมดบัญชี
9 ดนตรีไทย 3 1 1 2 1
10 ปฐมวัย 78 13 11 7 31 47
11 ประถมศึกษา 5 5 5 หมดบัญชี
12 ภาษาจีน 40 5 5 35
13 ภาษาญี่ปุ่น 5 2 2 3
14 เกษตร 1 1 1 หมดบัญชี
15 เกษตร (พืช) 3 1 1 2
16 นาฏศิลป์ 9 3 2 5 4
17 ทัศนศิลป์ 16 1 1 1 3 13
18 ดุริยางคศิลป์ ไม่มีผู้สอบผ่าน
19 บรรณารักษ์ 9 2 2 7
20 ชีววิทยา 23 2 2 21
21 คหกรรมศาสตร์ 4 1 1 3
22 อุตสาหกรรม 39 3 3 36
23 จิตวิทยาและการแนะแนว 8 5 5 3
24 คอมพิวเตอร์ 43 2 4 1 7 36
25 วัดผลและประเมินผลการศึกษา 9 1 1 8
26 เคมี 10 1 1 9
รวมทั้งสิ้น 899 109 77 37 223 676

5956total visits,12visits today