สถิติเรียกบรรจุครูผู้ช่วย2561

โปรดอย่าหลงเชื่อบุคคลที่ไม่ประสงค์ดี หรือผู้ที่กระทำการแอบอ้างว่าสามารถให้การช่วยเหลือใดๆ
ในการเรียกบรรจุครูผู้ช่วยในครั้งนี้

>>(มือถือ) รายละเอียดเพิ่มเติมเลื่อนไปทางซ้าย<<

หมายเหตุ : *กศจ.อื่นขอใช้บัญชี ศธจ.หนองบัวลำภู อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบถามความสมัครใจ ของผู้สอบแข่งขันได้ โดยให้ส่งกลับ ศธจ.หนองบัวลำภู ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

ที่ วิชาเอก จำนวนผู้สอบแข่งขันได้ บรรจุไปแล้ว ขึ้นบัญชี กศจ.อื่นแล้ว อยู่ระหว่าง กศจ.อื่นขอใช้บัญชี* คงเหลือขึ้นบัญชี หมายเหตุ
1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 99 11 1 (ลำดับที่12) 87
2 สังคมศึกษา 69 22 47
3 พลศึกษา 69 20 4 (ลำดับที่21-23,27) 45
4 ภาษาไทย 140 83 19 (ลำดับที่85-93,95-101,104,106,108) 38 38
5 ภาษาจีน 40 7 33
6 คณิตศาสตร์ 100 49 20 (ลำดับที่50-63,65-69,71) 31 31
7 คอมพิวเตอร์ 43 13 30
8 อุตสาหกรรม 39 7 2 (ลำดับที่9,11) 1 30
9 ชีววิทยา 23 2 21
10 วิทยาศาสตร์ 20 6 2 (ลำดับที่7-8) 12
11 ภาษาอังกฤษ 91 75 6 (ลำดับที่76-81) 3 10
12 วัดผลและประเมินผลการศึกษา 9 1 8
13 เคมี 10 2 1 (ลำดับที่3) 7
14 บรรณารักษ์ 9 2 7
15 ทัศนศิลป์ 16 6 5 (ลำดับที่4,8-11) 5
16 คหกรรมศาสตร์ 4 1 1 (ลำดับที่2) 2
17 จิตวิทยาและการแนะแนว 8 5 2 (ลำดับที่6-7) 1
18 ปฐมวัย 78 68 10 (ลำดับที่48-51,69-78) 0 หมดบัญชี
19 นาฏศิลป์ 9 8 1 (ลำดับที่8) 0 หมดบัญชี
20 ดนตรี 6 6 0 หมดบัญชี
21 ประถมศึกษา 5 5 0 หมดบัญชี
22 ภาษาญี่ปุ่น 5 4 1 (ลำดับที่5) 0 หมดบัญชี
23 ดนตรีไทย 3 3 0 หมดบัญชี
24 เกษตร (พืช) 3 2 1 (ลำดับที่3) 0 หมดบัญชี
25 เกษตร 1 1 0 หมดบัญชี
26 ดุริยางคศิลป์ 0 0 0 ไม่มีผู้สอบผ่าน
รวม 899 409 76 73 414

หมายเหตุ :*กศจ.อื่นขอใช้บัญชี ศธจ.หนองบัวลำภู อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบถามความสมัครใจ ของผู้สอบแข่งขันได้ โดยให้ส่งกลับ ศธจ.หนองบัวลำภู ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

14319total visits,6visits today