สถิติเรียกบรรจุครูผู้ช่วย2561

โปรดอย่าหลงเชื่อบุคคลที่ไม่ประสงค์ดี หรือผู้ที่กระทำการแอบอ้างว่าสามารถให้การช่วยเหลือใดๆ
ในการเรียกบรรจุครูผู้ช่วยในครั้งนี้

>>(มือถือ) รายละเอียดเพิ่มเติมเลื่อนไปทางซ้าย<<

ที่ วิชาเอก จำนวนขึ้นบัญชี สมัครใจขึ้นบัญชี กศจ.อื่น วันเดือนปี เรียกบรรจุ รวมบรรจุ คงเหลือขึ้นบัญชี
26-ก.ค.-62 1-ก.ค.-62 7-พ.ค.-62 1-เม.ย.-62 20-ก.พ.-62 23-ม.ค.-62 15-ม.ค.-62 22-พ.ย.-61 5-พ.ย.-61 1-พ.ย.-61 22-ต.ค.-61 1-ต.ค.-61
1 ภาษาญี่ปุ่น 5 1 1 2 4 1
2 เกษตร (พืช) 3 1 1 2 1
3 คหกรรมศาสตร์ 4 1 1 2 2
4 จิตวิทยาและการแนะแนว 8 1 5 6 2
5 บรรณารักษ์ 9 2 2 7
6 วัดผลและประเมินผลฯ 9 1 1 8
7 เคมี 10 1 1 2 8
8 ทัศนศิลป์ 16 3 1 1 1 6 10
9 วิทยาศาสตร์ 20 1 3 2 6 14
10 ชีววิทยา 23 2 2 21
11 ภาษาอังกฤษ 91 4 6 16 12 1 15 11 65 26
12 คอมพิวเตอร์ 43 1 1 2 1 4 2 11 32
13 ภาษาจีน 40 1 1 5 7 33
14 อุตสาหกรรม 39 2 1 3 6 33
15 ปฐมวัย 78 1 1 4 8 7 11 13 45 33
16 สังคมศึกษา 69 1 5 3 3 3 5 20 49
17 พลศึกษา 69 1 4 3 2 7 17 52
18 คณิตศาสตร์ 100 1 1 2 1 6 3 1 14 1 11 41 59
19 ภาษาไทย 140 1 8 4 13 6 16 19 67 73
20 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 99 1 3 1 2 7 92
21 ดนตรี 6 2 2 2 6 หมดบัญชี
22 ดนตรีไทย 3 1 1 1 3 หมดบัญชี
23 ประถมศึกษา 5 5 5 หมดบัญชี
24 เกษตร 1 1 1 หมดบัญชี
25 นาฏศิลป์ 9 1 2 1 2 3 9 หมดบัญชี
26 ดุริยางคศิลป์ 0 ไม่มีผู้ผ่าน
รวมทั้งสิ้น 899 6 4 2 30 16 1 1 59 38 2 75 1 108 343 556

10920total visits,6visits today