ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2560)


ระดับชั้น สพฐ. สอศ. กศน. สกอ. สช. อปท. พระ
พุทธศาสนา
รวม
สพป.
นภ. 1
สพป.
นภ. 2
สพม.19 การ
ศึกษาพิเศษ
1. เตรียมความพร้อม 261 81 10,104 10,446
2. ก่อนประถมศึกษา 5,595 3,711 2,687 564 12,557
3. ประถมศึกษา 18,070 12,311 452 4,175 315 35,323
4. ม.ต้น 3,514 2,424 9,766 4,086 965 577 21,332
5. ม.ปลาย/ปวช. 7,899 4,137 5,508 285 137 17,966
6. ปวส./อนุปริญญา 1,582 228 1,810
7. อุดมศึกษา 19 823 842
รวม 27,179 18,446 17,665 261 5,738 10,046 1,051 8,193 10,983 714 100,276

 

231total visits,2visits today