ข้อมูลครูและบุคลากร

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564)

ในปีการศึกษา 2564 จังหวัดหนองบัวลำภู มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูเอกชน ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว/อัตราจ้าง รายละเอียด ดังนี้

ที่ สังกัด ครู และบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ผู้บริหารการ
ศึกษา
ผู้บริหารสถาน
ศึกษา
ข้าราช
การครู
/ครูเอกชน
พนัก
งานราช
การ
บุคลากรทางการ
ศึกษา
ลูกจ้าง
ประจำ/ชั่วคราว/
อัตราจ้าง
รวม
1 ศธจ.หนองบัวลำภู 2 24 8 34
2 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 4 193 1,416 101 52 511 2,277
3 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 4 99 958 82 42 296 1,481
4 สพม.เลย หนองบัวลำภู 4 43 845 92 52 143 1,179
5 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 2 18 8 24 52
6 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 5 14 44 56 119
7 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง  5 12 6 35 28 86
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2 29 9 40
9 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง 3 26 7 36
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยนากลาง 1 7 3 11
11 วิทยาลัยเทคโนโลยีสงวนบริหารธุรกิจ 2 17 6 25
12 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น โยยากุ 4 12 16
12 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 1 14 5 21 41
13 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 18 73 12 103
14 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู 1 12 13
15 กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู 8 12 116 52 188
16 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 21 320 12 101 454
17 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 417 58 475
18 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 8 25 4 13 50
รวมทั้งหมด 14 416 4,215 458 217 1,360 6,680

 

1333total visits,1visits today