ข้อมูลครูและบุคลากร

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล 10 สิงหาคม 2563)

ในปีการศึกษา 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูเอกชน ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว/อัตราจ้าง รวมทั้งสิ้น —- คน  (ข้อมูล ณ 10 สิงหาคม 2563)

ที่ สังกัด จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู/ครูเอกชน พนักงานราชการ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว/ รวม
1 ศธจ.หนองบัวลำภู 2 27 5 34
2 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 3 194 1,578 106 50 546 2477
3 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 4 105 1,002 80 38 305 1534
4 สพม.เขต 19 (หนองบัวลำภู) 3 39 875 86 47 143 1193
5 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 1 16 8 24 49
6 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 5 13 44 55 117
7 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 5 12 6 60 83
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2 32 34
9 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง 3 26 4 33
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยนากลาง 3 5 8
11 วิทยาลัยเทคโนโลยีสงวนบริหารธุรกิจ 1 20 21
12 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น โยยากุ 2 18 20
13 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 1 14 14 12 41
14 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 0
15 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู 0
16 กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู 7 12 112 45 176
17 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 38 318 14 4 374
18 โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0
19 โรงเรียนสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนา 8 5 37 50
รวมทั้งหมด 12 414 3871 488 176 1283 6244

 

1139total visits,1visits today