อกศจ.หนองบัวลำภู

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู (บริหารงานบุคคล)

1. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล  ประธานคณะอนุกรรมการ
2. นายเกิดมี สอนเมือง  อนุกรรมการ
3. ว่าง  อนุกรรมการ
4. นายพิทักษ์ พรหมหลง  อนุกรรมการ
5. นายกัมนาท ศรีเชื้อ  อนุกรรมการ
6. นายจิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์  อนุกรรมการ
7. นายสุขเกษม พาพินิจ  อนุกรรมการ
8. ว่าง  อนุกรรมการ
9. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  อนุกรรมการและเลขานุการ
10. รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  ผู้ช่วยเลขานุการ
11. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
 ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

1.  ประธานคณะอนุกรรมการ
2.  อนุกรรมการ
3.  อนุกรรมการ
4.  อนุกรรมการ
5.  อนุกรรมการ
6.  อนุกรรมการ
7.  อนุกรรมการ
8.  อนุกรรมการ
9. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  อนุกรรมการและเลขานุการ
10. รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  ผู้ช่วยเลขานุการ
11. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
 ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

1.  ประธานคณะอนุกรรมการ
2.  อนุกรรมการ
3.  อนุกรรมการ
4.  อนุกรรมการ
5.  อนุกรรมการ
6.  อนุกรรมการ
7.  อนุกรรมการ
8.  อนุกรรมการ
9. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  อนุกรรมการและเลขานุการ
10. รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  ผู้ช่วยเลขานุการ
11. ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
 ผู้ช่วยเลขานุการ

 

1270total visits,1visits today