กศจ.หนองบัวลำภู

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานกรรมการ
ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์
รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10
 รองประธานกรรมการ
นายเกิดมี สอนเมือง
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กรรมการ
นางสาวมณีเราะ มรรษทวี
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.วีระสกุล บุราณรักษ์
ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
 กรรมการ
  นายประวิทย์ บุรินนิตย์
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 กรรมการ
นางภูเงิน บุตรเคน
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 กรรมการ
  นายสนิท อาษาธง
ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรรมการ
นายปรีชา หีบแก้ว
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุภัชรกานต์ แก้วสิงห์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิสูตร คำอินทร์
ผู้แทนองค์กรภาคประชาชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเล็ก ขมิ้นเขียว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุบรรณ ไชยศิริโชติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชยานันท์ เกตุเมฆ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชาติชาย วงศ์กิตตะ
ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
กรรมการและเลขานุการ
สิบเอกมงคล ศรนวล
รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายอุดร  ทองมา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

1651total visits,1visits today