กศจ.หนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานกรรมการ
นายปรีดี ภูสีน้ำเงิน
รองตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10
 รองประธานกรรมการ
นายเกิดมี สอนเมือง
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กรรมการ
นายสุบรรณ ไชยศิริโชติ
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 กรรมการ
นายสายศิลป์ สายืน
ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
 กรรมการ
  นายธนะชัย สุระเสียง
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 กรรมการ
นายอภิรัฐ มุกขะกัง
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 กรรมการ
  พ.อ.อ.กฤชพล พรมลี
ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรรมการ
นายพงษ์ศักดิ์  ศรีวรกุล
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายมงคล  สุปัญญา
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางภูเงิน บุตรเคน
ผู้แทนองค์กรภาคประชาชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุภัชรกานต์ แก้วสิงห์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางพัชนี สภา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายโชติพิพัฒน์  จุลมณีรุ่งเรือง
ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
กรรมการและเลขานุการ
นายกฤต  สุวรรณพรหม
รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายอุดร  ทองมา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

955total visits,2visits today