กศจ.หนองบัวลำภู

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานกรรมการ
นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10
 รองประธานกรรมการ
นายเกิดมี สอนเมือง
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กรรมการ
นายสุบรรณ ไชยศิริโชติ
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 กรรมการ
นายสายศิลป์ สายืน
ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
 กรรมการ
  นายประวิทย์ บุรินนิตย์
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 กรรมการ
นางภูเงิน บุตรเคน
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 กรรมการ
  นายสนิท อาษาธง
ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรรมการ
นายพงษ์ศักดิ์  ศรีวรกุล
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าง
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าง
ผู้แทนองค์กรภาคประชาชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุภัชรกานต์ แก้วสิงห์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางพัชนี สภา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชาติชาย วงศ์กิตตะ
ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
กรรมการและเลขานุการ
สิบเอกมงคล ศรนวล
รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายอุดร  ทองมา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

1339total visits,1visits today