ขอเชิญประชุมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 และได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด เป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเรียนเชิญท่าน (หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด) เข้าร่วมประชุมหารือ ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

เอกสารดาวน์โหลด

627total visits,1visits today

You may also like...