nogift66

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง เจตจำนงสุจริตที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต (No Gift Policy) ของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

      

 

 

 

145total visits,1visits today