ประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนเมษายน 2562 วันที่ 24 เมษายน 2562

วันที่ 24 เมษายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุม สภากาแฟ ของหน่วยงานราชการภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณ ลานเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยในการจัดงานครั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งมีหน่วยงานราชการภายในจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุม พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ ภายในจังหวัดฯ และมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุม และดำเนินการส่งมอบเจ้าภาพจัดประชุมครั้งต่อไป โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป

ดูภาพประกอบ

 

 

76total visits,1visits today

You may also like...