โครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รุ่นที่ 1

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รุ่นที่ 1  ณ โรงแรมภูฟ้ารีสอร์ท อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ซึ่งมีกำหนดการ ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2562 จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจากหน่วยงานทางการศึกษา ภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งมีวิทยากรผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้านมาให้ความรู้ คือ นายบุญธง ทับจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต่างแคน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2  และนายปรีชา หีบแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกป่ากุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

ดูภาพประกอบ

 

 

115total visits,1visits today

You may also like...