Author: กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30...

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาครั้งที่  2/2566

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 2/2566

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศ...

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ของจังหวัดหนองบัวลำภู

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ของจังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำ...

ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๖ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)

ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๖ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ...

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ....

พิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน”

พิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน”

วันเสาร์ที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ....

การตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน จังหวัดหนองบัวลำภู ปีการศึกษา 2564

การตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน จังหวัดหนองบัวลำภู ปีการศึกษา 2564

ตามคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ 47...

ผลการตัดสินคลิปวีดีโอต่อต้านยาเสพติด หัวข้อ “สถานศึกษาปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด” ปี 2565

ผลการตัดสินคลิปวีดีโอต่อต้านยาเสพติด หัวข้อ “สถานศึกษาปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด” ปี 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 สำนักงานศึก...

รูปภาพโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป

รูปภาพโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป

วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ...

การตรวจสารเสพติดของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

การตรวจสารเสพติดของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

ตามมติที่ประชุมองค์กรสหประชาชาติ ไ...