Author: กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ....

พิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน”

พิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน”

วันเสาร์ที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ....

การตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน จังหวัดหนองบัวลำภู ปีการศึกษา 2564

การตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน จังหวัดหนองบัวลำภู ปีการศึกษา 2564

ตามคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ 47...

ผลการตัดสินคลิปวีดีโอต่อต้านยาเสพติด หัวข้อ “สถานศึกษาปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด” ปี 2565

ผลการตัดสินคลิปวีดีโอต่อต้านยาเสพติด หัวข้อ “สถานศึกษาปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด” ปี 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 สำนักงานศึก...

รูปภาพโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป

รูปภาพโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป

วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ...

การตรวจสารเสพติดของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

การตรวจสารเสพติดของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

ตามมติที่ประชุมองค์กรสหประชาชาติ ไ...

การมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดหนองบัวลำภู

การมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดหนองบัวลำภู

วันศุกร์ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ....

รูปภาพงานมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รูปภาพงานมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รูปภาพงานมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรา...

แบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของกลุ่มผู้รับบริการ

แบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของกลุ่มผู้รับบริการ

แบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน...

รูปภาพตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2564

รูปภาพตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2564

รูปภาพตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการ...