หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวสังวาล พุทธสม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
  2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

1221total visits,1visits today