แผนการศึกษา ศธจ.นภ

แผนการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู

  1. แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดหนองบัวลำภู
  2. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดหนองบัวลำภู
  3. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
  4. แผนการศึกษาชาติ 2560 – 2579

1077total visits,3visits today