กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

  1. คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
  2. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1410/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
  3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  4. มติ ครม ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

 

979total visits,1visits today